წესები და პირობები

ბოლოს განახლდა: 29.04.2024

1. პირობებზე დათანხმება

კომპ: მფლობელი: იმ.ლუკა ქორიძე ს/კ 11001030252

პლატფორმაზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით ამ პირობების ვალდებულებას. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობების რომელიმე ნაწილს, გთხოვთ, არ დაეთანხმოთ და არ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები.

2. დონაციის საკომისიო

პლატფორმის მეშვეობით დონაციისას საკომისიო არის 2.5%. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ საკომისიოს მთლიანად იღებს გადახდების პროვაიდერი.

3. თანხის გატანა

პლატფორმიდან თანხების გატანისას საკომისიო არის 0%. თიბისი ბანკის შემთხვევაში, თანხის განაღდების საფასური იზრდება დამატებითი ფიქსირებული 1 ლარით. თანხები გადაირიცხება მიმღების საბანკო ანგარიშზე მაქსიმუმ 2 სამუშაო დღის განმავლობაში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ხელმისაწვდომობა განაღდების სერვისი შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს ბანკისა და თიბისი ბანკით. Kisa არ არის პასუხისმგებელი რაიმე შეფერხებაზე ან საკითხზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ბანკში ტრანზაქციების პროცესის დროს.

4. საფასურის ცვალებადობა

გატანის საფასური შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტული მომხმარებლებისთვის ან გარკვეული ღონისძიებების დროს. მომხმარებლებს ეცნობებათ ნებისმიერი მოქმედი საფასურის შესახებ, სანამ გააგრძელებენ გატანას.

5. მომხმარებლის ქცევა

მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ არ გამოიყენონ პლატფორმა რაიმე უკანონო ან აკრძალული მიზნით, ან დაარღვიონ რაიმე კანონი, რეგულაცია ან წესი. მომხმარებლები ასევე თანხმდებიან, რომ არ ჩაერთონ რაიმე აქტივობაში, რომელიც ხელს უშლის პლატფორმის მუშაობას.

6. პირობების ცვლილებები

Kisa იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეცვალოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მომხმარებლებს მოუწოდებენ პერიოდულად გადახედონ ამ პირობებს ნებისმიერი განახლებისთვის. პლატფორმის გამოყენება ცვლილებების გამოქვეყნების შემდეგ წარმოადგენს შეცვლილი პირობების აღიარებას და მიღებას.

7. შეწყვეტა

Kisa იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლების წვდომა პლატფორმაზე ნებისმიერ დროს რაიმე მიზეზით, წინასწარი შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე.

8. მარეგულირებელი კანონი

ეს პირობები და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ პირობებთან, რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა წინამდებარე წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე contact@kisa.ge.